Beschrijving:

Iemand masseren kan verstrekkende gevolgen hebben. Heb je al eens bij stilgestaan bij de mogelijke reacties van een lichaam op de stoffen in je massageolie? In het beste geval beperkt het zich tot wat lokale huidirritatie… In het ergste geval…

Of wat dacht je van een klant met een hernia, die na het opheffen van het onderbeen, niet meer in staat is om van je tafel op te staan?

Om bovenstaande gevallen te vermijden, is het noodzakelijk dat we informatie vergaren van de klant. De meest aangewezen en geijkte manier om dit te realiseren is de anamnese.

Een anamnese (Oudgrieks anamnêsis = herinnering) van de klant heeft als doel essentiële informatie te verzamelen die nodig is om een behandeling in de best mogelijke omstandigheden uit te voeren. De voorgeschiedenis van de klant bepaalt de richting van het op te stellen behandelplan. Let wel, je stelt hierbij geen (medische) analyses.

Deze cursus leert je op een interactieve en accurate wijze hoe je een anamnese dient te af te nemen. Uiteraard wordt hierbij veel aandacht besteed aan “de manier waarop” je dit dient te doen.  

Inhoud:

- je wordt uitgebreid getraind in het beheersen van de juiste communicatievaardigheden
- je leert hoe je kennis maakt met een klant
- je leert correct en actief luisteren naar een klant
- je leert relevante van irrelevante informatie te onderscheiden
- je leert hoe je een correcte en volledige anamnese dient af te nemen
- je ervaart hoe een anamnese je kan leiden in de opstelling van het correcte behandelplan
- je leert hoe je een behandelplan moet motiveren

Na het volgen van deze cursus zal je over de nodige basiskennis beschikken om je klant op een accurate, effectieve en vooral verantwoorde manier te begeleiden bij het bereiken van het vooropgestelde objectief.

Kostprijs: € 280

Subsidies:

KMO-portefeuille: Ja
(Elke Vlaamse zelfstandige kan jaarlijks tot €2500 subsidie aanvragen. Meer informatie)

Opleidingscheques: Nee


Accreditatie Nederland:
Deze cursus is in Nederland geaccrediteerd door het BATC als bijscholing op HBO-niveau. Nederlandse cursisten aangesloten bij BATC kunnen met deze cursus studiepunten verdienen.

Certificaat voorzien na afloop: Ja.

Indeling:
2 dagen (= 1 weekend) van 10u tot 17u.