• Twitter Wellness
           Academie
 • Facebook
           Wellness Academie

Wellness Academie

Klachtenregeling


Het gemiddeld tevredenheidspercentage (8,6/10) bij onze studenten is erg hoog, en wij doen er alles aan om deze hoog te houden. Dit kunnen wij alleen door de feedback die wij krijgen van onze studenten. Zo sturen wij u een tevredenheidsenquete 2 dagen na je laatste les. Door deze constante evaluatie kunnen wij onze dienstverlening steeds verder op punt blijven zetten. Mocht je echter erg ontevreden zijn over je cursus of opleiding, dan kan je ook een klacht indienen. Wij bekijken elke klacht zorgvuldig en trachten hiervoor een passende oplossing te vinden.


Interne klachtenprocedure:
 1. Stuur een email naar info@wellnessacademie.com met volgende informatie:
  1. Je persoonlijke gegevens (naam, voornaam, emailadres en telefoonnummer)
  2. De cursus of opleiding waarover je een klacht hebt
  3. Startdatum van cursus of opleiding waarover je een klacht hebt
  4. Naam van de docent(en)
  5. Uiteenzetting van de klacht(en)
 2. Binnen de 2 weken nemen wij je klacht(en) in beraad en starten wij met het onderzoeken van je klacht(en).
 3. Binnen de 5 weken behandelen wij de klacht. Mocht er meer tijd nodig zijn voor onderzoek, geven wij u een indicatie op welke termijn wij u uitsluitsel kunnen geven.

Wij behandelen alle klachten vertrouwelijk. Wij bewaren alle klachten tot 6 maanden na afronding van de klachtenprocedure.


Beroepsmogelijkheid bij onafhankelijke derde:

Mogelijk bent u niet akkoord met ons oordeel of voorstel ter compensatie. Dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht neer te leggen bij een onafhankelijke derde. Dit kan bij volgende instanties:

 • BelgiĆ«: Belgische Massage Federatie (t.a.v. Dhr. Blokken)
  Rooierheidestraat 59 - 3590 Diepenbeek
  Email: info@massagefed.be - Tel: 0474/860250
 • Nederland: MC Consultants (t.a.v. Dhr. Snoeijer)
  Postbus 281 - 6130 AG Sittard
  Email: info@mcconsultants.nl - Tel: 084/4308487

Of bij volgende geschillencommissies:

 • BelgiĆ«: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
 • Nederland: Autoriteit Consument en Markt (ACM)
Gelieve het volgende te bezorgen aan de beroepsvereniging of geschillencommissie:
 • Uw oorspronkelijke klacht
 • Onze response
 • Begeleidende brief tot de beroepsvereniging of geschillencommissie, waarbij u een onderzoek vraagt.

U kan zich tot maximaal 1 beroepsvereniging of geschillencommissie wenden. Wij conformeren ons naar het oordeel van de beroepsinstantie en volgen de consequenties op.


Verantwoordelijke klachten: Dhr. Karl Ketelslagers en Mevr. Cindy Milito.

Disclaimer / Privacy    -    © Copyrighted Alternatieva VZW / Wellness Academie BV