Beschrijving:

Een begrijpend gesprek, goede raad, steunen wanneer nodig. Sommige mensen weten dit altijd op het juiste moment te brengen. Anderen hebben moeite met het leggen en onderhouden van contacten, oordelen zeer snel over anderen of nemen moeilijk een beslissing. En toch hoort dit alles tot het ras "mens". Welke belangrijke psychologische aspecten spelen een rol in ons gedrag? We hebben toch allen dezelfde zintuigen, waarom is dan de waarneming en de gewaarwording voor iedereen anders? Heeft het te maken met de hersenen, de erfelijkheid, de wel of niet gerichte aandacht, of met het al dan niet bewust handelen? We hoeven geen zware psychologische studies aan te vatten om een beeld te krijgen in de wonderbaarlijke wereld van de mens. Van de opgedane kennis zal je je leven lang profijt hebben!

Deze cursus is ook bedoeld om inzicht te krijgen in het gedrag van mensen tijdens het dagelijks werk als therapeut of behandelaar. Hoe reageer ik op een huilbui, een boze reactie of een woede-aanval die een client bijvoorbeeld krijgt tijdens een behandeling? En waarom komen zulke reacties los? Hoe kunnen bepaalde therapieën een sterke reactie uitlokken op de zintuigen? Dit zijn maar enkele van vele de praktische onderwerpen die men ziet in deze cursus.

De lessen worden op een begrijpbare en open wijze gegeven door een ervaren Psychotherapeut.

Na deze cursus is het uiteraard niet de bedoeling dat u de beroepsactiviteiten van een psycholoog uitvoert. Het beroep van psycholoog is een beschermd beroep.

Inhoud:

1. De biologie van het gedrag.

* Hoe is het zenuwstelsel opgebouwd
* Hoe functioneren de hersenen
* Hoe werkt het endocrien stelsel
* Wat is evolutie, erfelijkheid en gedrag

2. Gewaarwording en waarneming

* De zintuigen
* De zintuiglijke waarnemingen
* De reukzin: uitgebreide analyse en bespreking
* De smaakzin: uitgebreide analyse en bespreking

3. Aandacht en bewustzijn

* Selectieve aandacht
* Bewust en onbewust handelen
* Psychoactieve middelen gekaderd in aromatherapie

4. Invloeden op motivatie en emoties

* Soorten motivatie
* Emotiecontrole
* Hormonale beïnvloeding van motivatie en emotie
* Emotionele statussen

Kostprijs: € 265


Subsidies:

KMO-portefeuille: Ja
(Elke Vlaamse zelfstandige kan jaarlijks tot €2500 subsidie aanvragen. Meer informatie)

Opleidingscheques: Nee


Certificaat voorzien na afloop: Ja.


Accreditatie Nederland:
Deze cursus is in Nederland geaccrediteerd door het BATC als bijscholing op HBO-niveau. Nederlandse cursisten aangesloten bij BATC kunnen met deze cursus studiepunten verdienen.

Indeling:
2 dagen (= 1 weekend) van 10u tot 18u.