Beschrijving:

In deze cursus gaan we dieper in op het grote belang van een goede begeleiding en voorlichting. Sportmassage verbetert niet alleen de doorbloeding en de stofwisseling, maar stimuleert ook de spieractie en de vochtafdrijving. Het is juist door de ontspanning of activering van de spier dat de spierspanning wordt beïnvloed. Door het preventief denken en handelen van de sportmasseur wordt de lichamelijke conditie van de sporter verbeterd en / of bestendigd. De eventuele nadelige gevolgen voor de specifieke sportbeoefenaar worden weggenomen, verzacht of tot een minimum beperkt. Daarom is het van groot belang een grondige kennis te hebben van een gerichte anatomie, en de juiste massagetechnieken eigen aan de gedane sport met inbegrip van blessurepreventie.

Na de basiscursus sportmassage is deze cursus een must om je klant ten volle te begeleiden in zijn sporttak.


Vooropleiding:

Het is vereist volgende cursussen te hebben afgerond vooraleer men van start kan gaan met deze opleiding:

- Sportmassage (basis)

- Anatomie, Fysiologie en Pathologie (of een ander bewijs van deze kennis)

Inhoud:

Blessurepreventie:
- hoe blessurepreventie bereiken
- primaire preventie
- secundaire preventie
- tertiaire preventie

Verzorging (EH):
- EHSO (eerste hulp bij sport-ongevallen)
- letsels en aandoeningen

Massage:
- soorten massage
- taak van de sportmasseur
- dosering
- tijdstip
- doel
- herstel
- effecten
- indicatie
- contra indicatie

Taping

Specifieke gedeelte:
- het onderbeen
- kniegewricht
- kramp
- bekken en heupen
- romp
- rug
- arm
- hand
(blessures, functieonderzoek, massage, preventie, taping)


Kostprijs: € 480 (+ € 45 verbruikskosten)

Kostprijs met KMO-portefeuille (Vlaamse zelfstandigen): € 240
Elke Vlaamse zelfstandige kan jaarlijks tot €2500 subsidie aanvragen. Meer informatie.

Inbegrepen: Schriftelijke cursus.

Certificaat voorzien na afloop: Ja.

Accreditatie Nederland:
Deze cursus is in Nederland geaccrediteerd door het BATC als bijscholing op HBO-niveau. Nederlandse cursisten aangesloten bij BATC kunnen met deze cursus studiepunten verdienen.

Indeling:
4 dagen van 10u tot 17u.