Europese normen voor schoonheidssalons in 2012 een feit

Schoonheidsverzorging — 22 januari 1:13 pm
Europese normen voor schoonheidssalons in 2012 een feit

De vergaande professionalisering van de beautybranche en het grote economische belang van deze branche binnen heel Europa, bracht het afgelopen jaar een interessant initiatief voort op Europees niveau. We hebben het hier over het projectvoorstel voor Europese normen voor schoonheidssalons, dat bekendstaat onder de naam; European Standardization Project for Beauty Enterprises. Lees hier welke voordelen deze normen de beautybranche in de toekomst kunnen brengen.

Iers initiatief
Ierland was de initiatiefnemer van dit project. Het project werd door de NSAI (National Standards Authority of Ireland) ingediend bij het CEN (European committee for Standardization). Op 15 maart 2011 werd het voorstel goedgekeurd en in september 2011 ging het project officieel van start. Er is een CEN commissie opgericht met daarin de vertegenwoordigers uit de landen die interesse hebben getoond om mee te werken aan dit project, waaronder België, Cyprus, Ierland, Malta, Zweden en Finland. Nederland was in eerste instantie terughoudend ten opzichte van dit initiatief. De reden hiervoor was dat er in Nederland al de Code van de Schoonheidsspecialist bestond met een uitvoerige wet- en regelgeving. Aangezien het project doorgang vindt, zal Nederland alsnog participeren in de discussie rondom het opstellen van de nieuwe normen.

Doelstelling
Het doel van de Europese normen voor schoonheidssalons is om tot een transparantere, veiligere en professionelere Europese beautybranche te komen. De normen die in ontwikkeling zijn, zullen betrekking hebben op de volgende aandachtspunten: kwaliteitsbewaking, professioneel en ethisch handelen, informatieverstrekking aan klanten, onderhoud van apparatuur, hygiëne, opslaan van chemische producten en gevaarlijke materialen en het afvoeren van verontreinigd afval. De Europese normen zullen een verdere professionalisering van de schoonheidsbranche in Europa in de hand werken. Ter verduidelijking: een norm is een vrijwillige afspraak tussen verschillende partijen. Een norm heeft dus niet dezelfde status als een wet.

Voordelen
De Europese normen die in ontwikkeling zijn, zullen gericht zijn op kleine bedrijven en enkel op schoonheidssalons. Deze kleine bedrijven vormen een significant onderdeel van de Europese economie, maar staan voor grote uitdagingen vanwege de sterke groei van de sector en de economische en culturele globalisering. Om te kunnen blijven voldoen aan de wensen van de klant is het heel belangrijk dat ze zich blijven bijscholen. De Europese normen zullen ertoe bijdragen dat deze kleine bedrijven er beter in zullen slagen om hun kwaliteit en service op hoog niveau te houden.

De schoonheidssalons die aan de Europese normen gaan voldoen zullen hier veel voordeel van ondervinden. Ze zullen op de eerste plaats een betere naam en een hogere status krijgen en dat wekt klantenvertrouwen. Klanten die bij een dergelijke schoonheidssalon binnen stappen kunnen erop vertrouwen dat ze goed worden voorgelicht en dat er veilig en hygiënisch wordt gewerkt.

Door de toenemende professionalisering zal ook het zwart werken binnen de branche worden bestreden. Verder zullen ook andere partijen die te maken hebben met schoonheidssalons voordelen hebben bij de komst van deze normen, denk hierbij aan leveranciers van schoonheidsproducten, opleidingsinstituten en consumentenorganisaties.

In ontwikkeling
In september 2011 is men begonnen met het uitwerken van de Europese normen. Deze klus zal naar verwachting negen maanden tijd in beslag nemen. Dus ongeveer halverwege 2012 kunnen we de nieuwe Europese normen voor schoonheidssalons verwachten.

Reacties

Tags:

0 Berichten

Ben jij de eerste die een reactie achterlaat?

Reageren

You must be logged in to post a comment.

Copyright 2019 -- Alternative VZW - Heidestraat 6B, 3500 Hasselt, Alle rechten voorbehouden